ปลาทับทิมราดพริก
ปลาทับทิมราดพริก

หากปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ ก็จะสามารถทำเมนูปลาทับทิมราดพริกได้อย่างอร่อยและปลอดภัย